Úvodní strana> Výrobní program > Svařování

Svařování

 

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Obecným požadavkem na proces svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb.

Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých vlastností. Ale pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. Při svařování dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických vlastností základního materiálu (spojovaného) v okolí spoje. Jiné metody nerozebíratelného spoje jsou např. pájení nebo lepení.

Svařování nerez oceli, barevných kovů, hliníku nebo jiných kovů je součástí výrobního programu, který děláme jak na zakázkovou, sériovou nebo  individuální výrobu.

Zdroj: wikipedia - svařování

 

 

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Aktuality
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek