Úvodní strana> Strojírenské vybavení > Pásová bruska

Pásová bruska

Pásová bruska slouží k broušení kovových, dřevěných a plastových součástí, obrušovaných ploch, ostrých hran, zakorodovaných ploch apod.

Způsob použití:
Broušené součásti jsou na pásu přidržovýny ručně. Obrušovaná součást je opřena o stavitelnou naklápěcí desku.

Bezpečnost:
Obroušený materiál a prach z brusného pásu je odsáván přes skříň konzoly naklápěcí desky a krytem nad horní větví brusného pásu.

Technické provedení:
Pásová bruska je dlouhá 1 100 mm, široká 420 mm a vysoká 1 125 mm, výška horní větve brusného pásu nad podlahou je 850 mm a má hmotnost 490 kg.

Bruska je vybavena elektromotorem 1 LA7 106 4AA, výkon 2,2 kW, otáčky 1420 min-1, napětí 380 V.

Brusný pás je uložen na hnacím a hnaném válci, který je uložen v napínacím zařízení. Pás je široký 300 mm a délka pásu je 2823 mm.

Jakost a drsnost brusiva je zvolena podle požadavků uživatele brusky. Je možno mít k dispozici několik různých druhů pásů a ty podle potřeby vyměňovat.

Výměna pásu je jednoduchá a provádí se ze zadní strany brusky. Po uvolnění hnaného válce uloženého v napínacím zařízení se vysune brusný pás ve směru podélné osy hnaného válce z brusky.

Pásová bruska

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Aktuality
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek