Úvodní strana> Závěsná důlní doprava

Kompletní řešení závěsné důlní přepravy

 

ZÁVĚSNÁ LOKOMOTIVA IMM 100.01 TD je trakční prostředek určený na přepravu vlakové soupravy po jednokolejnicové závěsné dráze profi lu I (I155) schváleného typu v horizontální rovině a úklonech do stoupání, event. klesání 250. Lokomotiva IMM 100.01 TD je provedena jako několikadílná. Je tvořena motorovou částí, dvěma samostatnými kabinami a případnými samostatnými hnacími jednotkami spojenými navzájem táhly. Pohon lokomotivy je přeplňovaným motorem se speciálními úpravami, které zajišťují extrémně nízkou hladinu škodlivin ve spalinách. Spaliny z motoru prochází vodním fi ltrem výfukové skříně, který výfukové plyny ochlazuje a zachycuje nežádoucí mechanické částice.
Lokomotiva má hydrostatický přenos výkonu. Regulační hydrogenerátor pohání hydromotory hnacích jednotek. Hnací jednotka je vybavena jedním, nebo dvěma páry (pohon DUO) hnacích kol. Součástí hnací jednotky s jedním párem hnacích kol je hydraulicky ovládaná brzda. Touto brzdou je také vybavena jedna, popřípadě obě kabiny. Různou kombinací hnacích jednotek lze dosáhnout tažné síly 60 kN, 80 kN, až 100 kN. Veškeré sestavy a díly uvedené lokomotivy jsou konstruovány tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky na konstrukci pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 1834-2 / skupina I kategorie M2.

 

 

Přeprava materiálu
Přeprava materiálu se volí podle váhy a velikosti, materiály těžké a neskladné se přepravují pomocí hydraulického zvedacího systému s pohonem lokomotivy (4, 8, 16 tun) v závislosti na maximálním povoleném zatížení jednotlivé podpory. Dlouhé profily se upevňují a přepravují pomocí řetězového kladkostroje, vykládka se provádí uvolněním řetězu. Sypké materiály jako je písek nebo cement se přepravují ve speciálních kontejnerech určených pro tento účel.

 

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Aktuality
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek